زپارس

ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

1400/07/29 06:13:34
پایانی:96,350
(1.41%)
آخرین:96,670
(1.74%)

تعداد معاملات:118
حجم:98,718
ارزش معاملات:9.59B
حجم مبنا:155,682
90,26099,760
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2140
96,660
97,000
5,0762
12,000
96,630
98,000
6011
13,025
96,000
98,310
16,0002
68,984(70%)
36(95%)
حجمحقیقیتعداد
87,294(88%)
54(96%)
29,734(30%)
2(5%)
حجمحقوقیتعداد
11,424(12%)
2(4%)
سرانه خرید حقیقی: 184,628,011 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.19سرانه فروش حقیقی: 155,755,127 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.84
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,7203,02518,63251,630-
حمایت251,63047,28223,83975,478-
حمایت174,15065,45529,03990,211289,060
P114,060109,712114,060114,060-
مقاومت1136,580127,885164,300137,908294,230
مقاومت2176,490172,142169,500152,641-
مقاومت3199,010190,315174,707176,490-


آخرین اخبار زپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر