زپارس

ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

1400/04/03 05:04:22
پایانی:121,470
(0.01%)
آخرین:118,890
(-2.1%)

تعداد معاملات:398
حجم:136,646
ارزش معاملات:16.59B
حجم مبنا:130,136
115,380127,520
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
165
121,690
121,690
651
1934
118,500
121,700
3001
1100
118,000
121,800
1,3452
121,146(89%)
131(98%)
حجمحقیقیتعداد
136,000(100%)
124(99%)
15,500(11%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
646(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 112,332,859 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 133,225,161 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
15
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
10
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت368,56068,41576,82785,530-
حمایت285,53085,45779,63398,384-
حمایت1102,210102,06582,436106,325355,890
P119,180119,107119,180119,180-
مقاومت1135,860135,715155,343132,034360,800
مقاومت2152,830152,757158,146139,975-
مقاومت3169,510169,365160,952152,830-


آخرین اخبار زپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر