خزر

فنرسازي‌زر

1400/07/29 06:13:34
پایانی:13,590
(-4.63%)
آخرین:13,540
(-4.98%)

تعداد معاملات:2,695
حجم:12.02M
ارزش معاملات:163B
حجم مبنا:1.1M
13,54014,960
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
13,540
1,071,53893
000
13,550
50,0003
000
13,570
5001
11,841,647(98%)
1,143(100%)
حجمحقیقیتعداد
12,024,947(100%)
744(100%)
184,100(2%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
800(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 140,794,385 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 219,649,233 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,380-1402,1407,460-
حمایت27,4606,7002,90010,943-
حمایت110,5008,9803,66013,09640,620
P16,58015,82016,58016,580-
مقاومت119,62018,10023,41920,06341,270
مقاومت225,70024,94024,17922,216-
مقاومت328,74027,22024,94025,700-


آخرین اخبار خزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر