كلوند

كاشي‌ الوند

1400/04/03 08:17:29
پایانی:21,500
(1.79%)
آخرین:21,700
(2.74%)

تعداد معاملات:1,335
حجم:3.49M
ارزش معاملات:75.19B
حجم مبنا:697,674
20,07022,170
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1400
21,670
21,790
2,0851
1461
21,520
21,800
6,3951
250,674
21,510
21,820
5,0274
2,682,195(77%)
376(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,206,409(92%)
578(100%)
814,583(23%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
290,369(8%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 153,370,192 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.29سرانه فروش حقیقی: 119,269,538 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.78
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
14
خرید
8
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,37013,66015,00015,760-
حمایت215,76015,90515,44717,807-
حمایت118,73019,02015,89319,07264,430
P21,12021,26521,12021,120-
مقاومت124,09024,38027,50623,16766,020
مقاومت226,48026,62527,95224,432-
مقاومت329,45029,74028,40026,480-


آخرین اخبار کلوند

نمایش اخبار قدیمی‌تر