سبهان

سیمان‌ بهبهان‌

1400/03/29 11:39:55
پایانی:53,610
(-2.81%)
آخرین:53,680
(-2.68%)

تعداد معاملات:776
حجم:540,661
ارزش معاملات:28.98B
حجم مبنا:271,936
52,41057,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,915
53,660
53,680
9,8332
12,000
53,650
53,690
1001
34,100
53,510
53,700
5,7884
543,419(100%)
236(100%)
حجمحقیقیتعداد
543,419(100%)
326(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 123,443,612 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.38سرانه فروش حقیقی: 89,364,087 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.72
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-55,993-69,815-49,027-596-
حمایت2-596-7,507-42,09231,166-
حمایت127,15613,335-35,16650,790164,510
P82,55375,64282,55382,553-
مقاومت1110,30696,485144,986114,316168,070
مقاومت2165,703158,792151,912133,940-
مقاومت3193,456179,635158,847165,703-


آخرین اخبار سبهان

نمایش اخبار قدیمی‌تر