سبهان

سيمان‌ بهبهان‌

1400/07/30 23:33:16
پایانی:53,320
(4.67%)
آخرین:53,480
(4.98%)

تعداد معاملات:476
حجم:635,078
ارزش معاملات:33.86B
حجم مبنا:281,320
48,40053,480
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
64156,769
53,480
58,660
3001
1100
53,400
59,880
3001
11,000
52,980
60,140
111
622,381(98%)
100(99%)
حجمحقیقیتعداد
387,775(61%)
247(100%)
12,697(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
247,303(39%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 331,853,549 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.96سرانه فروش حقیقی: 83,709,161 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
9
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,26316,56522,71734,266-
حمایت234,26632,91724,76943,667-
حمایت143,87341,17526,81949,475157,980
P58,87657,52758,87658,876-
مقاومت168,48365,78580,14068,277160,440
مقاومت283,48682,13782,19074,085-
مقاومت393,09390,39584,24283,486-


آخرین اخبار سبهان

نمایش اخبار قدیمی‌تر