صایند

صندوق س. گنجینه آینده روشن-د

1400/03/29 11:09:15
پایانی:9,944
(-0.09%)
آخرین:9,965
(0.12%)

تعداد معاملات:34
حجم:254,460
ارزش معاملات:2.53B
حجم مبنا:1
8,95810,948
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
9,941
9,955
10,0001
16,000
9,940
9,956
20,0001
23,520
9,936
9,957
2,0001
69,750(27%)
9(82%)
حجمحقیقیتعداد
254,460(100%)
13(100%)
184,710(73%)
2(18%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 77,066,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.40سرانه فروش حقیقی: 194,642,326 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.53
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -