خوساز

محورسازان‌ايران‌خودرو

1400/07/29 05:52:45
پایانی:7,460
(-4.23%)
آخرین:7,410
(-4.87%)

تعداد معاملات:444
حجم:2.72M
ارزش معاملات:20.29B
حجم مبنا:2.01M
7,4108,170
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
7,410
11,5796
000
7,460
30,0001
000
7,470
30,2813
2,720,425(100%)
150(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,720,425(100%)
114(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 135,295,803 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 178,020,793 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,9563,5254,1725,683-
حمایت25,6835,4674,3886,672-
حمایت16,5466,1154,6047,28322,230
P8,2738,0578,2738,273-
مقاومت19,1368,70510,2159,26222,670
مقاومت210,86310,64710,4319,873-
مقاومت311,72611,29510,64710,863-


آخرین اخبار خوساز

نمایش اخبار قدیمی‌تر