غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

1400/03/29 11:20:01
پایانی:4,551
(-2.96%)
آخرین:4,456
(-4.98%)

تعداد معاملات:306
حجم:2.05M
ارزش معاملات:9.18B
حجم مبنا:3.19M
4,4564,924
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,200
4,290
4,456
5,381,80980
000
4,457
2,0001
000
4,460
1,2781
2,054,400(100%)
167(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,054,400(100%)
101(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 55,985,475 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.60سرانه فروش حقیقی: 92,570,043 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.65
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39735101,2052,826-
حمایت22,8262,5951,4363,888-
حمایت13,7533,2901,6684,54414,040
P5,6065,3755,6065,606-
مقاومت16,5336,0707,6916,66814,220
مقاومت28,3868,1557,9237,324-
مقاومت39,3138,8508,1558,386-


آخرین اخبار غشان

نمایش اخبار قدیمی‌تر