غشان

شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌

1400/07/30 23:17:26
پایانی:5,021
(4.71%)
آخرین:5,034
(4.98%)

تعداد معاملات:271
حجم:4.01M
ارزش معاملات:20.14B
حجم مبنا:2.98M
4,5565,034
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
729,895,644
5,034
5,070
6,9831
13,000
5,019
5,200
3,4222
18,000
4,883
5,250
25,0001
4,979,384(79%)
93(97%)
حجمحقیقیتعداد
3,699,416(59%)
251(99%)
1,325,374(21%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
2,605,342(41%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 268,833,194 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.63سرانه فروش حقیقی: 74,003,058 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
10
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
5
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3221,2091,8462,711-
حمایت22,7112,6542,0593,685-
حمایت13,8723,7592,2714,28714,798
P5,2615,2045,2615,261-
مقاومت16,4226,3097,7966,23515,102
مقاومت27,8117,7548,0086,837-
مقاومت38,9728,8598,2217,811-


آخرین اخبار غشان

نمایش اخبار قدیمی‌تر