غصينو

صنعتي مينو

1400/07/29 05:52:45
پایانی:14,454
(-4.79%)
آخرین:14,423
(-4.99%)

تعداد معاملات:991
حجم:4.43M
ارزش معاملات:64.17B
حجم مبنا:4M
14,42315,941
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
14,423
3,823,571151
000
14,424
9,0001
000
14,425
8,3363
4,239,959(95%)
541(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,329,786(98%)
229(99%)
199,827(5%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
110,000(2%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 113,279,791 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.41سرانه فروش حقیقی: 273,287,016 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.41
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4002,0224,0898,911-
حمایت28,9118,2224,77812,069-
حمایت111,66710,2895,46714,02043,269
P17,17816,48917,17817,178-
مقاومت119,93418,55623,37820,33643,696
مقاومت225,44524,75624,06722,287-
مقاومت328,20126,82324,75625,445-


آخرین اخبار غصینو

نمایش اخبار قدیمی‌تر