غصینو

صنعتی مینو

1399/12/17 13:56:00
پایانی:69,154
(-0.09%)
آخرین:67,836
(-1.99%)

تعداد معاملات:41
حجم:67,449
ارزش معاملات:4.57B
حجم مبنا:1.41M
67,83673,373
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
67,836
7,232,166796
000
67,837
23,2578
000
67,839
39,0001
67,449(100%)
30(100%)
حجمحقیقیتعداد
67,449(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 155,478,938 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.03سرانه فروش حقیقی: 4,664,368,146 تومانقدرت فروش حقیقی: 30.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت334,28430,09036,38151,060-
حمایت251,06048,96338,47960,672-
حمایت159,44855,25440,57566,611203,508
P76,22474,12776,22476,224-
مقاومت184,61280,41895,09685,836203,508
مقاومت2101,38899,29197,19291,775-
مقاومت3109,776105,58299,291101,388-


آخرین اخبار غصینو

نمایش اخبار قدیمی‌تر