ولشرق

ليزينگ ايران و شرق

1400/07/30 23:12:14
پایانی:4,715
(-3.79%)
آخرین:4,656
(-4.99%)

تعداد معاملات:781
حجم:6.76M
ارزش معاملات:31.87B
حجم مبنا:3.18M
4,6565,146
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
4,656
34,6622
000
4,657
100,0001
000
4,680
36,6821
6,555,597(97%)
310(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,648,597(98%)
196(99%)
205,000(3%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
112,000(2%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 99,708,515 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 159,939,463 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4101,0051,6133,033-
حمایت23,0332,8301,8163,963-
حمایت13,8443,4392,0194,53713,968
P5,4675,2645,4675,467-
مقاومت16,2785,8737,2926,39714,332
مقاومت27,9017,6987,4956,971-
مقاومت38,7128,3077,6987,901-


آخرین اخبار ولشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر