شتهران

داروسازي تهران شيمي

1400/07/30 23:12:14
پایانی:7,170
(0%)
آخرین:7,310
(1.95%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:697,351
7,0277,313
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19742,696
7,313
000
000000
000000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
3
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
2
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,3007,3017,3027,302-
حمایت27,3027,3027,3037,304-
حمایت17,3067,3077,3037,30521,930
P7,3087,3087,3087,308-
مقاومت17,3127,3137,3167,31021,930
مقاومت27,3147,3147,3167,311-
مقاومت37,3187,3197,3177,314-


آخرین اخبار شتهران

نمایش اخبار قدیمی‌تر