غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

1400/07/28 11:03:52
پایانی:2,357
(-0.5%)
آخرین:2,294
(-3.16%)

تعداد معاملات:246
حجم:2.04M
ارزش معاملات:4.8B
حجم مبنا:6.12M
2,2512,487
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1800
2,294
2,305
50,0001
12,500
2,291
2,308
50,0001
12,200
2,290
2,312
1,9711
2,411,715(100%)
113(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,411,715(100%)
83(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 50,304,533 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.73سرانه فروش حقیقی: 68,486,894 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.36
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
5
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
4
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
1
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35073296711,369-
حمایت21,3691,2807851,891-
حمایت11,8751,6978992,2146,993
P2,7372,6482,7372,737-
مقاومت13,2433,0653,8623,2597,143
مقاومت24,1054,0163,9763,582-
مقاومت34,6114,4334,0914,105-


آخرین اخبار غگرجی

نمایش اخبار قدیمی‌تر