شسینا

صنایع‌شیمیایی‌سینا

1400/08/01 18:09:13
پایانی:78,810
(-4.97%)
آخرین:78,800
(-4.99%)

تعداد معاملات:483
حجم:339,807
ارزش معاملات:26.78B
حجم مبنا:180,854
78,80087,080
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
78,800
697,387245
000
78,810
2,7781
000
78,900
2,5002
339,807(100%)
363(100%)
حجمحقیقیتعداد
339,807(100%)
78(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 73,774,627 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.21سرانه فروش حقیقی: 343,335,765 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.65
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت327,11022,07532,17752,350-
حمایت252,35049,83235,54767,786-
حمایت167,52062,48538,91377,323248,070
P92,76090,24292,76092,760-
مقاومت1107,930102,895126,466108,196251,380
مقاومت2133,170130,652129,832117,733-
مقاومت3148,340143,305133,202133,170-


آخرین اخبار شسینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر