شسينا

صنايع‌شيميايي‌سينا

1400/03/28 19:51:33
پایانی:125,260
(-0.03%)
آخرین:119,050
(-4.99%)

تعداد معاملات:4
حجم:989
ارزش معاملات:117M
حجم مبنا:119,751
119,050131,570
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
119,050
1,866,136520
000
119,060
50,6396
000
119,070
51,5053
989(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
989(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 41,294,046 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 123,882,140 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3101,323100,255103,387108,656-
حمایت2108,656108,122104,432113,443-
حمایت1113,853112,785105,476116,400357,150
P121,186120,652121,186121,186-
مقاومت1126,383125,315132,623125,973357,150
مقاومت2133,716133,182133,667128,930-
مقاومت3138,913137,845134,712133,716-


آخرین اخبار شسینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر