تكمبا

كمباين‌ سازي‌ ايران‌

1400/04/03 07:35:36
پایانی:7,190
(4.2%)
آخرین:7,130
(3.33%)

تعداد معاملات:2,405
حجم:19.67M
ارزش معاملات:141B
حجم مبنا:2.08M
6,5607,240
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
35,032
7,110
7,130
4,3211
217,500
7,100
7,160
1,0521
324,348
7,090
7,170
6,5001
16,090,034(82%)
846(100%)
حجمحقیقیتعداد
19,469,779(99%)
962(100%)
3,585,745(18%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
206,000(1%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 136,746,270 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.94سرانه فروش حقیقی: 145,517,371 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.06
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
8
خرید
11
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
6
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,6735,6755,9176,156-
حمایت26,1566,1575,9986,527-
حمایت16,6436,6456,0796,75621,280
P7,1267,1277,1267,126-
مقاومت17,6137,6158,1807,49721,610
مقاومت28,0968,0978,2617,726-
مقاومت38,5838,5858,3428,096-


آخرین اخبار تکمبا

نمایش اخبار قدیمی‌تر