تکمبا

کمباین‌ سازی‌ ایران‌

1400/07/27 21:57:12
پایانی:4,571
(4.19%)
آخرین:4,606
(4.99%)

تعداد معاملات:513
حجم:4.94M
ارزش معاملات:22.58B
حجم مبنا:3.15M
4,1684,606
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
171,084,964
4,606
4,606
7,1001
11,307
4,600
4,970
1,0501
117,873
4,590
5,014
1,9132
4,920,395(100%)
154(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,941,763(100%)
232(100%)
21,368(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 146,046,269 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.50سرانه فروش حقیقی: 97,365,511 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3273-2855522,506-
حمایت22,5062,2278313,786-
حمایت13,6233,0651,1104,57614,220
P5,8565,5775,8565,856-
مقاومت16,9736,4158,3697,13614,390
مقاومت29,2068,9278,6487,926-
مقاومت310,3239,7658,9279,206-


آخرین اخبار تکمبا

نمایش اخبار قدیمی‌تر