کگهر

سنگ آهن گهرزمین

1400/07/27 21:57:12
پایانی:44,831
(0.17%)
آخرین:45,677
(2.06%)

تعداد معاملات:443
حجم:709,497
ارزش معاملات:31.96B
حجم مبنا:2.69M
42,51546,989
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1571
44,765
45,670
9441
22,416
44,762
45,675
5241
2158
44,760
45,678
2,0001
122,574(17%)
107(96%)
حجمحقیقیتعداد
609,497(86%)
125(99%)
586,923(83%)
5(4%)
حجمحقوقیتعداد
100,000(14%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 51,356,214 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.23سرانه فروش حقیقی: 218,594,880 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
12
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
6
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت333,75133,25035,26738,286-
حمایت238,28638,03635,93941,368-
حمایت141,81941,31836,61143,272135,028
P46,35446,10446,35446,354-
مقاومت149,88749,38654,09249,436138,352
مقاومت254,42254,17254,76451,340-
مقاومت357,95557,45455,43754,422-


آخرین اخبار کگهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر