لبوتان

گروه‌صنعتي‌بوتان‌

1400/04/03 04:38:17
پایانی:48,560
(0.68%)
آخرین:48,800
(1.18%)

تعداد معاملات:219
حجم:130,166
ارزش معاملات:6.37B
حجم مبنا:308,896
45,82050,640
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1104
48,500
48,800
8951
1800
48,310
49,000
2,2001
1453
48,290
49,010
6,5001
130,166(100%)
105(100%)
حجمحقیقیتعداد
130,166(100%)
80(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 60,198,675 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 79,010,762 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.31
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت330,71629,46532,68738,413-
حمایت238,41337,78733,76243,337-
حمایت143,60642,35534,83646,379144,880
P51,30350,67751,30351,303-
مقاومت156,49655,24562,76356,227148,740
مقاومت264,19363,56763,83759,269-
مقاومت369,38668,13564,91264,193-


آخرین اخبار لبوتان

نمایش اخبار قدیمی‌تر