ثجوان

تامين مسكن جوانان

1400/07/30 22:51:18
پایانی:6,584
(2.15%)
آخرین:6,638
(2.99%)

تعداد معاملات:386
حجم:3.27M
ارزش معاملات:21.57B
حجم مبنا:1.51M
6,2526,638
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
165
6,636
7,045
1,0001
1926
6,635
7,850
1,7611
11,157
6,515
7,959
5,9991
3,267,486(100%)
151(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,077,154(94%)
126(99%)
9,668(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(6%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 142,471,045 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.89سرانه فروش حقیقی: 160,793,507 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,6982,3513,0654,475-
حمایت24,4754,3013,3035,567-
حمایت15,5565,2093,5416,24119,528
P7,3337,1597,3337,333-
مقاومت18,4148,0679,7348,42519,914
مقاومت210,19110,0179,9729,099-
مقاومت311,27210,92510,21010,191-


آخرین اخبار ثجوان

نمایش اخبار قدیمی‌تر