نمرينو

ايران‌ مرينوس‌

1400/04/03 04:33:06
پایانی:77,770
(-3.91%)
آخرین:76,900
(-4.99%)

تعداد معاملات:746
حجم:467,105
ارزش معاملات:36.32B
حجم مبنا:192,876
76,90084,980
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
172
73,300
76,900
25,32017
000
76,910
1,3001
000
77,000
3001
387,690(83%)
254(100%)
حجمحقیقیتعداد
467,105(100%)
299(100%)
79,415(17%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 118,703,351 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.98سرانه فروش حقیقی: 121,494,166 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,26011,56022,45040,740-
حمایت240,74038,89026,08257,379-
حمایت158,82055,12029,71167,660230,700
P84,30082,45084,30084,300-
مقاومت1102,38098,680124,088100,939237,300
مقاومت2127,860126,010127,717111,220-
مقاومت3145,940142,240131,350127,860-


آخرین اخبار نمرینو

نمایش اخبار قدیمی‌تر