نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

1400/07/04 03:57:35
پایانی:93,740
(4.69%)
آخرین:94,010
(4.99%)

تعداد معاملات:372
حجم:182,685
ارزش معاملات:17.12B
حجم مبنا:167,523
85,07094,010
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1519,800
94,010
107,690
3211
21,083
94,000
107,850
1151
180
93,190
109,990
2001
182,685(100%)
174(100%)
حجمحقیقیتعداد
145,621(80%)
120(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
37,064(20%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 98,418,918 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 113,754,271 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.16
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت325,10618,56031,13556,803-
حمایت256,80353,53035,33076,017-
حمایت175,40668,86039,52087,888278,040
P107,103103,830107,103107,103-
مقاومت1125,706119,160148,499126,317282,030
مقاومت2157,403154,130152,689138,188-
مقاومت3176,006169,460156,885157,403-


آخرین اخبار نمرینو

نمایش اخبار قدیمی‌تر