فروی

ذوب روی اصفهان

1400/03/29 10:58:51
پایانی:30,625
(4.28%)
آخرین:30,390
(3.48%)

تعداد معاملات:2,600
حجم:4.66M
ارزش معاملات:142B
حجم مبنا:510,778
27,89930,835
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
44,305
30,370
30,390
76,2082
22,207
30,310
30,500
2,3633
14,500
30,309
30,510
4022
4,595,082(99%)
1,012(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,230,534(91%)
928(99%)
30,249(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
394,797(9%)
5(1%)
سرانه خرید حقیقی: 139,055,717 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 139,612,180 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
6
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-14,676-19,245-11,0086,366-
حمایت26,3664,082-8,26018,953-
حمایت118,27213,703-5,51526,72987,766
P39,31537,03139,31539,315-
مقاومت151,22146,65265,87151,90290,534
مقاومت272,26469,98068,61659,678-
مقاومت384,17079,60171,36472,264-


آخرین اخبار فروی

نمایش اخبار قدیمی‌تر