بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

1400/08/01 17:48:16
پایانی:3,898
(-4.64%)
آخرین:3,884
(-4.99%)

تعداد معاملات:319
حجم:3.54M
ارزش معاملات:13.79B
حجم مبنا:3.66M
3,8844,292
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
3,884
1,009,88215
000
3,885
20,7502
000
3,900
5,0001
3,530,733(100%)
147(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,545,244(100%)
120(100%)
14,511(0%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 93,624,470 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.81سرانه فروش حقیقی: 115,161,342 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2909581,4702,646-
حمایت22,6462,4801,6403,428-
حمایت13,3383,0061,8113,91112,216
P4,6944,5284,6944,694-
مقاومت15,3865,0546,2485,47612,398
مقاومت26,7426,5766,4195,959-
مقاومت37,4347,1026,5906,742-


آخرین اخبار بزاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر