خكرمان

گروه اقتصادي كرمان خودرو

1400/07/30 22:35:32
پایانی:2,731
(-1.08%)
آخرین:2,760
(-0.03%)

تعداد معاملات:576
حجم:6.87M
ارزش معاملات:18.78B
حجم مبنا:3.66M
2,6792,843
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,120
2,760
2,790
254,8003
188,497
2,725
2,795
3,6091
111,500
2,723
2,798
41,6822
8,598,950(92%)
281(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,312,066(100%)
242(100%)
713,116(8%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 83,572,001 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 105,087,819 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39197201,0601,799-
حمایت21,7991,6991,1732,318-
حمایت12,2792,0801,2862,6398,239
P3,1593,0593,1593,159-
مقاومت13,6393,4404,2333,6788,360
مقاومت24,5194,4194,3463,999-
مقاومت34,9994,8004,4604,519-


آخرین اخبار خکرمان

نمایش اخبار قدیمی‌تر