پلوله

گازلوله‌

1400/07/30 22:35:32
پایانی:29,503
(-0.96%)
آخرین:28,896
(-2.99%)

تعداد معاملات:66
حجم:101,719
ارزش معاملات:2.93B
حجم مبنا:338,949
28,89630,682
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
26,930
28,896
185,85219
000
29,000
5641
000
29,954
1,4781
312,942(100%)
70(100%)
حجمحقیقیتعداد
312,942(100%)
52(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 131,896,111 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 177,552,458 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.35
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,87818,59520,31222,594-
حمایت222,59422,45220,88425,217-
حمایت125,74525,46221,45626,83786,688
P29,46129,31929,46129,461-
مقاومت132,61232,32936,33532,08486,792
مقاومت236,32836,18636,90733,704-
مقاومت339,47939,19637,47936,328-


آخرین اخبار پلوله

نمایش اخبار قدیمی‌تر