ثزاگرس

سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس

1400/08/01 17:32:33
پایانی:38,617
(-4.13%)
آخرین:38,270
(-4.99%)

تعداد معاملات:265
حجم:405,460
ارزش معاملات:15.65B
حجم مبنا:248,238
38,27042,298
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
38,270
7,5483
000
38,785
2371
000
38,788
2501
303,509(75%)
70(99%)
حجمحقیقیتعداد
403,509(100%)
129(99%)
101,951(25%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,951(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 167,437,243 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.39سرانه فروش حقیقی: 120,793,077 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.72
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
9
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,6707,86012,93519,630-
حمایت219,63019,22514,62827,384-
حمایت128,97028,16016,31932,175114,330
P39,93039,52539,93039,930-
مقاومت149,27048,46060,30047,684117,764
مقاومت260,23059,82561,99152,475-
مقاومت369,57068,76063,68560,230-


آخرین اخبار ثزاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر