کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

1400/03/24 12:09:44
پایانی:22,209
(-0.04%)
آخرین:21,109
(-5%)

تعداد معاملات:7
حجم:6,627
ارزش معاملات:139M
حجم مبنا:675,068
21,10923,331
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
21,109
2,621,16084
000
22,210
2101
000
23,330
2691
6,627(100%)
6(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,627(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 24,529,840 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 73,589,521 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,87419,46420,07921,513-
حمایت221,51321,30820,28422,453-
حمایت122,33321,92320,48923,03369,459
P23,97223,76723,97223,972-
مقاومت124,79224,38225,81624,91269,459
مقاومت226,43126,22626,02125,492-
مقاومت327,25126,84126,22626,431-


آخرین اخبار کاسپین

نمایش اخبار قدیمی‌تر