وبوعلی

سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌

1400/08/01 17:06:19
پایانی:3,894
(-2.62%)
آخرین:3,854
(-3.62%)

تعداد معاملات:399
حجم:4.08M
ارزش معاملات:15.91B
حجم مبنا:3.75M
3,8004,198
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,700
3,826
3,854
54,1092
11,321
3,811
3,865
19,0001
47,820
3,810
3,920
9,0001
4,017,804(98%)
134(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,085,804(100%)
136(100%)
68,000(2%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 116,756,184 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 116,986,182 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,4082,2912,5813,104-
حمایت23,1043,0462,6773,547-
حمایت13,5673,4502,7743,82012,002
P4,2634,2054,2634,263-
مقاومت14,7264,6095,2854,70612,126
مقاومت25,4225,3645,3824,979-
مقاومت35,8855,7685,4785,422-


آخرین اخبار وبوعلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر