وبوعلي

سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌

1400/03/28 18:54:37
پایانی:3,771
(-0.89%)
آخرین:3,735
(-1.83%)

تعداد معاملات:358
حجم:2.24M
ارزش معاملات:8.41B
حجم مبنا:3.97M
3,6153,995
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
158,000
3,735
3,765
3,6301
334,758
3,732
3,770
3,8311
24,500
3,730
3,775
241,4704
2,246,469(100%)
143(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,246,469(100%)
120(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 59,240,801 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 70,595,288 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-95-4092811,601-
حمایت21,6011,4435112,656-
حمایت12,6682,3537413,30811,295
P4,3644,2064,3644,364-
مقاومت15,4315,1166,7285,41911,435
مقاومت27,1276,9696,9586,071-
مقاومت38,1947,8797,1887,127-


آخرین اخبار وبوعلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر