شمواد

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
12
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت340,08440,61344,08446,499-
حمایت246,49946,76345,24251,803-
حمایت153,97054,49946,39955,080184,326
P60,38560,64960,38560,385-
مقاومت167,85668,38576,48465,689184,326
مقاومت274,27174,53577,64168,966-
مقاومت381,74282,27178,79974,271-

آخرین اخبار شمواد

نمایش اخبار قدیمی‌تر