خفنر

فنرسازي‌خاور

1400/07/30 22:09:10
پایانی:7,280
(4.74%)
آخرین:7,290
(4.89%)

تعداد معاملات:622
حجم:8.11M
ارزش معاملات:59.08B
حجم مبنا:2.06M
6,6107,290
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
571,591,501
7,290
7,300
5,0001
32,633
7,280
7,330
5881
118,500
7,200
7,630
10,0001
8,105,682(100%)
223(100%)
حجمحقیقیتعداد
7,515,682(93%)
288(99%)
10,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
600,000(7%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 264,615,986 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.39سرانه فروش حقیقی: 189,979,739 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.72
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
8
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9831,5602,5154,316-
حمایت24,3164,1052,8335,775-
حمایت15,8035,3803,1516,67721,510
P8,1367,9258,1368,136-
مقاومت19,6239,20011,4289,59521,870
مقاومت211,95611,74511,74610,497-
مقاومت313,44313,02012,06511,956-


آخرین اخبار خفنر

نمایش اخبار قدیمی‌تر