کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

1400/07/28 11:57:41
پایانی:16,322
(-2.87%)
آخرین:16,499
(-1.82%)

تعداد معاملات:472
حجم:1.54M
ارزش معاملات:25.23B
حجم مبنا:1M
15,96517,645
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1390
16,412
16,499
1,0971
122,127
16,410
16,500
6,3003
336,310
16,400
16,510
1,0001
1,591,515(97%)
153(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,565,178(95%)
173(99%)
50,000(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
76,337(5%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 169,782,404 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.15سرانه فروش حقیقی: 147,669,568 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.87
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,39811,74812,59812,749-
حمایت212,74912,92412,88114,048-
حمایت114,79815,14813,16414,85049,268
P16,14916,32416,14916,149-
مقاومت118,19818,54820,53117,44850,257
مقاومت219,54919,72420,81418,250-
مقاومت321,59821,94821,09819,549-


آخرین اخبار کیمیا

نمایش اخبار قدیمی‌تر