سپرمي

پرميت‌

1400/07/28 09:00:21
پایانی:10,342
(0%)
آخرین:10,445
(0.99%)

تعداد معاملات:1
حجم:500
ارزش معاملات:5.22M
حجم مبنا:176,000
10,23910,445
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23137,531
10,445
000
000000
000000
500(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
500(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 5,171,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 5,171,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
13
خرید
9
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
7
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,4988,6938,9858,887-
حمایت28,8878,9859,0829,333-
حمایت19,6669,8619,1799,60931,335
P10,05510,15310,05510,055-
مقاومت110,83411,02911,71010,50131,335
مقاومت211,22311,32111,80710,777-
مقاومت312,00212,19711,90511,223-


آخرین اخبار سپرمی

نمایش اخبار قدیمی‌تر