وتعاون

بیمه تعاون

1400/07/04 04:49:24
پایانی:2,221
(-1.5%)
آخرین:2,219
(-1.59%)

تعداد معاملات:574
حجم:6.76M
ارزش معاملات:15.03B
حجم مبنا:4.43M
2,1882,322
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,480
2,200
2,220
4751
10307,451
2,188
2,228
19,5011
12,370
2,116
2,230
35,0052
6,168,591(91%)
216(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,768,591(100%)
199(100%)
600,000(9%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 63,427,965 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 75,542,917 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-1,899-2,387-1,619125-
حمایت2125-119-1,3631,298-
حمایت11,172683-1,1072,0226,728
P3,1962,9513,1963,196-
مقاومت14,2433,7545,5454,3696,861
مقاومت26,2676,0225,8015,093-
مقاومت37,3146,8256,0576,267-


آخرین اخبار وتعاون

نمایش اخبار قدیمی‌تر