شکربن

کربن‌ ایران‌

1400/07/28 11:57:11
پایانی:104,460
(-4.48%)
آخرین:103,900
(-4.99%)

تعداد معاملات:598
حجم:839,350
ارزش معاملات:87.67B
حجم مبنا:134,421
103,900114,820
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
103,900
9211
000
104,000
3,1352
000
104,380
5001
508,365(60%)
255(98%)
حجمحقیقیتعداد
826,881(98%)
139(99%)
332,200(40%)
4(2%)
حجمحقوقیتعداد
13,684(2%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 208,250,227 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.34سرانه فروش حقیقی: 621,409,994 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.98
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت373,42069,17576,19791,710-
حمایت291,71089,58778,540102,440-
حمایت1101,51097,26580,880109,069333,930
P119,800117,677119,800119,800-
مقاومت1129,600125,355141,739130,530339,540
مقاومت2147,890145,767144,079137,159-
مقاومت3157,690153,445146,422147,890-


آخرین اخبار شکربن

نمایش اخبار قدیمی‌تر