شکربن

کربن‌ ایران‌

1400/03/26 00:42:18
پایانی:76,800
(3.98%)
آخرین:75,580
(2.32%)

تعداد معاملات:857
حجم:993,080
ارزش معاملات:76.27B
حجم مبنا:200,053
70,17077,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,009
75,580
76,570
1,3002
1184
75,500
76,600
5202
39,987
75,300
76,610
751
984,788(99%)
419(100%)
حجمحقیقیتعداد
820,466(83%)
262(100%)
8,292(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
172,614(17%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 180,505,294 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 240,503,010 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
13
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت344,76644,26549,37255,483-
حمایت255,48355,23251,07663,287-
حمایت165,19664,69552,77868,109219,830
P75,91375,66275,91375,913-
مقاومت185,62685,12597,04183,717224,730
مقاومت296,34396,09298,74388,539-
مقاومت3106,056105,555100,44796,343-


آخرین اخبار شکربن

نمایش اخبار قدیمی‌تر