سدور

سيمان‌ دورود

1400/04/03 08:27:58
پایانی:7,460
(-2.22%)
آخرین:7,500
(-1.7%)

تعداد معاملات:1,681
حجم:12.16M
ارزش معاملات:90.77B
حجم مبنا:2.01M
7,2508,010
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
370,338
7,490
7,500
1,4301
13,650
7,480
7,530
1,4501
18,002
7,470
7,540
101,9605
11,867,929(98%)
639(100%)
حجمحقیقیتعداد
12,132,235(100%)
453(100%)
298,290(2%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
33,984(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 138,552,034 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 199,793,538 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.44
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-7,870-9,720-6,850-280-
حمایت2-280-1,205-5,8924,105-
حمایت13,6101,760-4,9366,81422,220
P11,20010,27511,20011,200-
مقاومت115,09013,24019,93615,58522,550
مقاومت222,68021,75520,89218,294-
مقاومت326,57024,72021,85022,680-


آخرین اخبار سدور

نمایش اخبار قدیمی‌تر