سدشت

صنایع سیمان دشتستان

1400/03/24 14:10:58
پایانی:66,290
(0%)
آخرین:62,980
(-4.99%)

تعداد معاملات:2
حجم:162
ارزش معاملات:10.2M
حجم مبنا:472,000
62,98069,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
62,980
747,176307
000
63,000
3001
000
63,020
13,04310
162(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
162(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 5,369,490 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 10,738,980 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت347,38045,42548,35755,200-
حمایت255,20054,22249,33559,680-
حمایت159,11057,15550,31262,449189,060
P66,93065,95266,93066,930-
مقاومت170,84068,88575,72771,410189,060
مقاومت278,66077,68276,70474,179-
مقاومت382,57080,61577,68278,660-


آخرین اخبار سدشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر