زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

1400/07/27 22:44:22
پایانی:3,861
(-1.85%)
آخرین:3,860
(-1.88%)

تعداد معاملات:974
حجم:10.31M
ارزش معاملات:39.81B
حجم مبنا:3.44M
3,7384,130
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
3,800
3,888
19,1821
110,000
3,790
3,890
12,5142
26,842
3,785
3,900
20,4082
8,019,673(78%)
375(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,312,985(100%)
252(100%)
2,293,312(22%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 82,570,553 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.52سرانه فروش حقیقی: 158,009,663 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.91
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2369001,4052,583-
حمایت22,5832,4151,5733,354-
حمایت13,2562,9201,7413,83111,790
P4,6034,4354,6034,603-
مقاومت15,2764,9406,1185,37412,059
مقاومت26,6236,4556,2865,851-
مقاومت37,2966,9606,4556,623-


آخرین اخبار زشریف

نمایش اخبار قدیمی‌تر