زشريف

كشت وصنعت شريف آباد

1400/04/03 08:22:42
پایانی:4,313
(-0.34%)
آخرین:4,300
(-0.64%)

تعداد معاملات:1,095
حجم:8.52M
ارزش معاملات:36.76B
حجم مبنا:3.47M
4,1124,544
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
114,219
4,270
4,307
1,1951
23,815
4,251
4,310
1,2001
15,000
4,249
4,315
1,1931
8,525,824(100%)
368(100%)
حجمحقیقیتعداد
8,525,824(100%)
413(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 99,923,584 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.12سرانه فروش حقیقی: 89,036,026 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.89
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,9042,8183,0653,485-
حمایت23,4853,4423,1473,862-
حمایت13,8923,8063,2294,09512,780
P4,4734,4304,4734,473-
مقاومت14,8804,7945,3704,85013,030
مقاومت25,4615,4185,4525,083-
مقاومت35,8685,7825,5355,461-


آخرین اخبار زشریف

نمایش اخبار قدیمی‌تر