زشگزا

شير و گوشت زاگرس شهركرد

1400/07/30 23:38:29
پایانی:5,152
(1.53%)
آخرین:5,196
(2.4%)

تعداد معاملات:321
حجم:2.68M
ارزش معاملات:13.82B
حجم مبنا:2.91M
4,8215,327
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,740
5,102
5,189
2,5001
11,001
5,074
5,190
20,6472
11,200
5,055
5,196
4,0001
2,039,250(83%)
103(97%)
حجمحقیقیتعداد
2,117,179(86%)
106(99%)
412,929(17%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
335,000(14%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 102,002,097 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.99سرانه فروش حقیقی: 102,902,888 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.01
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
8
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,0101,6982,2813,489-
حمایت23,4893,3332,4754,380-
حمایت14,3424,0302,6694,93015,481
P5,8215,6655,8215,821-
مقاومت16,6746,3627,7226,71215,696
مقاومت28,1537,9977,9167,262-
مقاومت39,0068,6948,1118,153-


آخرین اخبار زشگزا

نمایش اخبار قدیمی‌تر