وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

1400/08/01 17:37:47
پایانی:40,260
(-0.32%)
آخرین:39,850
(-1.33%)

تعداد معاملات:955
حجم:1M
ارزش معاملات:40.5B
حجم مبنا:436,118
38,38042,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3600
39,790
39,840
6991
2400
39,770
39,990
11,6591
1412
39,760
40,000
68,78915
1,005,974(100%)
398(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,005,974(100%)
279(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 101,760,083 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 145,163,129 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.43
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,31617,81521,73728,663-
حمایت228,66327,91223,04634,656-
حمایت135,00633,50524,35338,359122,750
P44,35343,60244,35344,353-
مقاومت150,69649,19558,34650,346124,350
مقاومت260,04359,29259,65354,049-
مقاومت366,38664,88560,96260,043-


آخرین اخبار وساخت

نمایش اخبار قدیمی‌تر