ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

1400/07/04 03:42:02
پایانی:10,690
(4.9%)
آخرین:10,690
(4.9%)

تعداد معاملات:1,406
حجم:29.27M
ارزش معاملات:312B
حجم مبنا:7M
9,69010,690
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1131,305,237
10,690
10,850
10,0721
11,000
10,670
10,980
4671
22,729
10,660
11,090
5001
7,805,366(27%)
434(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,989,758(10%)
338(98%)
21,465,000(73%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
26,280,608(90%)
8(2%)
سرانه خرید حقیقی: 192,256,595 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.03سرانه فروش حقیقی: 94,557,730 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
12
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
6
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,1534,8405,8157,416-
حمایت27,4167,2606,1408,906-
حمایت19,0538,7406,4659,82631,800
P11,31611,16011,31611,316-
مقاومت112,95312,64014,91412,80632,070
مقاومت215,21615,06015,23913,726-
مقاومت316,85316,54015,56515,216-


آخرین اخبار ونیکی

نمایش اخبار قدیمی‌تر