ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

1400/03/25 23:19:43
پایانی:8,090
(0.99%)
آخرین:8,110
(1.24%)

تعداد معاملات:755
حجم:7.61M
ارزش معاملات:61.61B
حجم مبنا:7M
7,6108,410
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
9459,569
8,100
8,110
9001
5500,000
8,090
8,120
7,2822
11,059
8,070
8,130
9,1872
6,512,901(86%)
218(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,938,741(65%)
335(99%)
1,100,840(14%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,675,000(35%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 241,694,353 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.03سرانه فروش حقیقی: 119,266,909 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
6
خرید
15
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
6
خرید
8
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,8335,8056,1876,626-
حمایت26,6266,6126,3157,211-
حمایت17,3637,3356,4427,57224,100
P8,1568,1428,1568,156-
مقاومت18,8938,8659,7578,74124,280
مقاومت29,6869,6729,8849,102-
مقاومت310,42310,39510,0129,686-


آخرین اخبار ونیکی

نمایش اخبار قدیمی‌تر