وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

1400/07/28 10:26:44
پایانی:1,392
(0%)
آخرین:1,405
(0.93%)

تعداد معاملات:152
حجم:2.46M
ارزش معاملات:3.42B
حجم مبنا:26.47M
1,3231,461
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
244,641
1,395
1,405
6,8561
4246,823
1,392
1,408
4,4581
160,000
1,391
1,409
245,8802
2,044,166(69%)
60(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,898,730(98%)
68(99%)
899,564(31%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
45,000(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 47,424,651 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 59,338,708 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3298195397806-
حمایت28067554651,116-
حمایت11,1081,0055321,3074,150
P1,6161,5651,6161,616-
مقاومت11,9181,8152,2871,9264,200
مقاومت22,4262,3752,3542,117-
مقاومت32,7282,6252,4222,426-


آخرین اخبار وهور

نمایش اخبار قدیمی‌تر