وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

1400/03/25 23:19:43
پایانی:1,636
(-3.36%)
آخرین:1,647
(-2.71%)

تعداد معاملات:1,161
حجم:34.04M
ارزش معاملات:55.68B
حجم مبنا:26.47M
1,6091,777
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
140,315
1,623
1,647
8,6601
232,665
1,620
1,649
269,6462
150,000
1,613
1,650
300,0002
24,888,095(73%)
396(99%)
حجمحقیقیتعداد
34,040,990(100%)
310(100%)
9,152,895(27%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 102,820,513 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 179,648,579 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1131,0501,1521,380-
حمایت21,3801,3481,1861,535-
حمایت11,5201,4571,2201,6314,955
P1,7871,7551,7871,787-
مقاومت11,9271,8642,1011,9425,055
مقاومت22,1942,1622,1352,038-
مقاومت32,3342,2712,1692,194-


آخرین اخبار وهور

نمایش اخبار قدیمی‌تر