زدشت

كشت و صنعت دشت خرم دره

1400/07/29 05:16:15
پایانی:13,940
(-1.98%)
آخرین:13,821
(-2.81%)

تعداد معاملات:423
حجم:993,830
ارزش معاملات:13.85B
حجم مبنا:1.07M
13,51114,933
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
219,547
13,820
13,821
81,3751
315,500
13,750
13,822
3,7651
110,000
13,740
13,940
12,8561
983,830(99%)
179(99%)
حجمحقیقیتعداد
993,830(100%)
144(100%)
10,000(1%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 76,617,822 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 96,208,265 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-967-2,75296,341-
حمایت26,3415,44993110,562-
حمایت110,0818,2961,85113,16941,223
P17,39016,49817,39017,390-
مقاومت121,13019,34525,79021,61141,921
مقاومت228,43927,54726,71024,218-
مقاومت332,17930,39427,63228,439-


آخرین اخبار زدشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر