سباقر

سيمان باقران

1400/07/29 05:00:40
پایانی:17,195
(2.87%)
آخرین:17,215
(2.99%)

تعداد معاملات:405
حجم:2.66M
ارزش معاملات:45.82B
حجم مبنا:581,565
16,21317,215
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
433,793
17,215
17,263
1,0001
1300
17,150
18,120
3371
32,120
17,140
18,463
3311
2,405,227(90%)
125(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,866,164(70%)
131(98%)
259,775(10%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
798,838(30%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 330,863,026 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.35سرانه فروش حقیقی: 244,951,831 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
13
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
6
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,00511,75012,66114,081-
حمایت214,08113,95312,96515,472-
حمایت115,64815,39313,26816,33251,152
P17,72417,59617,72417,724-
مقاومت119,29119,03621,16119,11551,645
مقاومت221,36721,23921,46419,975-
مقاومت322,93422,67921,76821,367-


آخرین اخبار سباقر

نمایش اخبار قدیمی‌تر