سباقر

سیمان باقران

1400/03/29 10:19:58
پایانی:14,651
(1.28%)
آخرین:14,750
(1.97%)

تعداد معاملات:99
حجم:347,316
ارزش معاملات:5.14B
حجم مبنا:691,324
14,03214,898
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
14,650
14,750
7,5561
1681
14,644
14,760
2,0001
12,000
14,536
14,770
13,8193
364,300(100%)
23(100%)
حجمحقیقیتعداد
313,246(86%)
33(97%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
51,054(14%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 232,059,100 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.67سرانه فروش حقیقی: 139,071,731 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
10
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,8159,79310,61111,473-
حمایت211,47311,46210,88412,722-
حمایت113,08613,06411,15613,49443,439
P14,74414,73314,74414,744-
مقاومت116,35716,33518,24315,99344,300
مقاومت218,01518,00418,51516,765-
مقاومت319,62819,60618,78818,015-


آخرین اخبار سباقر

نمایش اخبار قدیمی‌تر