وملل

اعتباری ملل

1400/03/25 23:04:15
پایانی:13,155
(0.35%)
آخرین:13,140
(0.23%)

تعداد معاملات:426
حجم:4.46M
ارزش معاملات:58.76B
حجم مبنا:4M
12,45413,764
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1990
13,140
13,141
29,5612
3433,000
13,139
13,143
14,9043
1761
13,091
13,145
15,0001
2,247,059(50%)
94(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,629,592(81%)
179(98%)
2,220,168(50%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
837,635(19%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 314,468,735 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.18سرانه فروش حقیقی: 266,744,596 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.85
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
11
خرید
13
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
7
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,58110,73711,14111,233-
حمایت211,23311,31111,27511,850-
حمایت112,19612,35211,41012,23139,553
P12,84812,92612,84812,848-
مقاومت113,81113,96714,90913,46539,760
مقاومت214,46314,54115,04413,846-
مقاومت315,42615,58215,17814,463-


آخرین اخبار وملل

نمایش اخبار قدیمی‌تر