وملل

اعتباری ملل

1400/07/28 09:57:40
پایانی:10,973
(0.08%)
آخرین:10,994
(0.27%)

تعداد معاملات:96
حجم:641,584
ارزش معاملات:7.07B
حجم مبنا:4M
10,41611,512
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
430,546
10,994
11,000
20,8632
13,436
10,993
11,001
25,0873
26,420
10,992
11,006
5,0001
592,649(92%)
53(98%)
حجمحقیقیتعداد
572,649(89%)
44(98%)
50,000(8%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
70,000(11%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 122,700,707 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.86سرانه فروش حقیقی: 142,810,851 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.16
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
13
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
6
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,1346,9267,6188,727-
حمایت28,7278,6237,8499,785-
حمایت19,9039,6958,08010,43833,100
P11,49611,39211,49611,496-
مقاومت112,67212,46414,07912,55433,580
مقاومت214,26514,16114,31013,207-
مقاومت315,44115,23314,54114,265-


آخرین اخبار وملل

نمایش اخبار قدیمی‌تر