غالبر

لبنیات‌ کالبر

1400/08/01 17:16:48
پایانی:10,130
(-2.5%)
آخرین:9,880
(-4.9%)

تعداد معاملات:151
حجم:735,994
ارزش معاملات:7.27B
حجم مبنا:1.44M
9,88010,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
9,880
1,040,31275
000
9,890
101
000
10,200
10,0152
695,994(95%)
99(99%)
حجمحقیقیتعداد
735,994(100%)
32(100%)
40,000(5%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 71,216,355 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.31سرانه فروش حقیقی: 232,988,100 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.27
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,5733,8604,9307,426-
حمایت27,4267,0705,2869,061-
حمایت18,8538,1405,64310,07130,840
P11,70611,35011,70611,706-
مقاومت113,13312,42014,91613,34131,620
مقاومت215,98615,63015,27314,351-
مقاومت317,41316,70015,63015,986-


آخرین اخبار غالبر

نمایش اخبار قدیمی‌تر