پدرخش

درخشان‌ تهران‌

1400/07/27 21:10:16
پایانی:23,870
(2.97%)
آخرین:23,700
(2.24%)

تعداد معاملات:669
حجم:982,405
ارزش معاملات:23.45B
حجم مبنا:613,497
22,03024,330
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,600
23,700
23,900
3,1731
1457
23,610
24,050
10,0001
110,000
23,580
24,080
6,3882
932,405(95%)
220(100%)
حجمحقیقیتعداد
882,405(90%)
261(100%)
50,000(5%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
100,000(10%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 101,165,942 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.25سرانه فروش حقیقی: 80,701,177 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.80
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,8932,6106,03514,026-
حمایت214,02612,8857,17719,260-
حمایت118,59316,3108,31822,49369,480
P27,72626,58527,72627,726-
مقاومت132,29330,01038,00132,96070,220
مقاومت241,42640,28539,14236,193-
مقاومت345,99343,71040,28541,426-


آخرین اخبار پدرخش

نمایش اخبار قدیمی‌تر