پدرخش

درخشان‌ تهران‌

1400/04/03 06:53:44
پایانی:27,740
(-2.39%)
آخرین:27,730
(-2.42%)

تعداد معاملات:2,415
حجم:4.73M
ارزش معاملات:131B
حجم مبنا:540,735
27,00029,840
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1183
27,720
27,730
1731
1300
27,710
27,900
4941
22,045
27,680
28,000
4,5587
4,685,059(99%)
912(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,699,184(99%)
880(100%)
47,041(1%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
32,916(1%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 142,503,877 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 148,131,095 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
6
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
3
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-133,900-153,830-123,570-53,450-
حمایت2-53,450-63,415-113,475-7,212-
حمایت1-12,860-32,790-103,39221,35283,630
P67,59057,62567,59067,590-
مقاومت1108,18088,250158,852113,82785,530
مقاومت2188,630178,665168,935142,392-
مقاومت3229,220209,290179,030188,630-


آخرین اخبار پدرخش

نمایش اخبار قدیمی‌تر