چافست

افست‌

1400/07/30 21:48:12
پایانی:10,500
(0%)
آخرین:10,480
(-0.19%)

تعداد معاملات:255
حجم:589,120
ارزش معاملات:6.17B
حجم مبنا:1.42M
9,98011,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
10,470
10,590
36,2092
34,753
10,450
10,600
34,0001
11,912
10,420
10,610
8001
589,120(100%)
94(100%)
حجمحقیقیتعداد
564,617(96%)
89(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
24,503(4%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 65,805,957 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.99سرانه فروش حقیقی: 66,612,117 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.01
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7701,9003,3306,500-
حمایت26,5006,0653,8078,685-
حمایت18,4907,6204,28310,03431,040
P12,22011,78512,22012,220-
مقاومت114,21013,34016,67614,40531,500
مقاومت217,94017,50517,15215,754-
مقاومت319,93019,06017,63017,940-


آخرین اخبار چافست

نمایش اخبار قدیمی‌تر