دكوثر

داروسازي‌ كوثر

1400/07/29 06:18:47
پایانی:3,884
(1.78%)
آخرین:3,920
(2.72%)

تعداد معاملات:434
حجم:3.37M
ارزش معاملات:13.15B
حجم مبنا:3.86M
3,6264,006
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,400
3,902
3,920
7,2861
18,000
3,900
3,929
9,0001
211,447
3,896
3,931
5,2951
3,233,657(96%)
164(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,178,657(94%)
154(99%)
145,000(4%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(6%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 76,582,462 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 80,168,206 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.05
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39476771,2172,298-
حمایت22,2982,1631,3973,124-
حمایت13,1092,8391,5773,63411,450
P4,4604,3254,4604,460-
مقاومت15,2715,0016,2625,28611,665
مقاومت26,6226,4876,4425,796-
مقاومت37,4337,1636,6226,622-


آخرین اخبار دکوثر

نمایش اخبار قدیمی‌تر