کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

1400/07/27 22:44:22
پایانی:34,117
(2.64%)
آخرین:34,130
(2.68%)

تعداد معاملات:242
حجم:381,582
ارزش معاملات:13.06B
حجم مبنا:436,745
31,57634,898
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
331,293
34,130
34,429
5,0921
11,311
34,101
34,440
1,1052
110,000
34,000
34,444
5001
336,582(88%)
77(99%)
حجمحقیقیتعداد
341,582(90%)
88(99%)
45,000(12%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
40,000(10%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 149,132,053 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.13سرانه فروش حقیقی: 132,429,012 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.89
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت314,37612,56516,07723,213-
حمایت223,21322,30717,24928,580-
حمایت128,42626,61518,41931,89697,740
P37,26336,35737,26337,263-
مقاومت142,47640,66548,86042,63099,730
مقاومت251,31350,40750,03045,946-
مقاومت356,52654,71551,20251,313-


آخرین اخبار کپرور

نمایش اخبار قدیمی‌تر