ختراك

ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌

1400/04/03 08:27:58
پایانی:10,450
(-0.66%)
آخرین:10,330
(-1.8%)

تعداد معاملات:1,043
حجم:4.4M
ارزش معاملات:46.04B
حجم مبنا:1.43M
10,00011,040
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
248,198
10,320
10,420
5,0001
25,994
10,300
10,500
21,5002
11,000
10,280
10,550
8701
4,364,684(99%)
374(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,395,233(100%)
386(100%)
41,140(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
10,591(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 121,954,405 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.02سرانه فروش حقیقی: 118,990,116 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.98
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
8
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9331,3452,8425,516-
حمایت25,5165,2223,3427,804-
حمایت17,9237,3353,8419,21830,330
P11,50611,21211,50611,506-
مقاومت113,91313,32516,81813,79431,200
مقاومت217,49617,20217,31715,208-
مقاومت319,90319,31517,81717,496-


آخرین اخبار ختراک

نمایش اخبار قدیمی‌تر