کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

1400/03/26 00:06:13
پایانی:19,480
(-0.81%)
آخرین:19,060
(-2.95%)

تعداد معاملات:307
حجم:545,553
ارزش معاملات:10.55B
حجم مبنا:965,580
18,66020,620
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
19,050
19,060
2,7361
1267
19,030
19,140
101
11,000
19,020
19,150
13,8781
442,461(81%)
118(98%)
حجمحقیقیتعداد
545,553(100%)
132(100%)
103,092(19%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 73,043,561 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 80,510,397 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,9164,7957,25711,963-
حمایت211,96311,4028,07815,726-
حمایت115,76614,6458,89918,05059,200
P21,81321,25221,81321,813-
مقاومت125,61624,49530,24025,57660,110
مقاومت231,66331,10231,06127,900-
مقاومت335,46634,34531,88231,663-


آخرین اخبار کروی

نمایش اخبار قدیمی‌تر