وآوا

سرمايه گذاري آوا نوين

1400/07/29 05:57:56
پایانی:3,627
(-4.45%)
آخرین:3,630
(-4.37%)

تعداد معاملات:1,134
حجم:16.46M
ارزش معاملات:59.72B
حجم مبنا:4.13M
3,6073,985
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,484
3,630
3,637
41,1791
12,000
3,612
3,640
1,0001
11,500
3,611
3,649
3,0001
16,245,213(99%)
391(100%)
حجمحقیقیتعداد
16,456,833(100%)
270(99%)
220,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
8,380(0%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 150,694,085 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.68سرانه فروش حقیقی: 221,070,123 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.47
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35812087782,094-
حمایت22,0941,9079682,965-
حمایت12,8622,4891,1583,50310,844
P4,3754,1884,3754,375-
مقاومت15,1434,7706,1015,24611,076
مقاومت26,6566,4696,2915,784-
مقاومت37,4247,0516,4816,656-


آخرین اخبار وآوا

نمایش اخبار قدیمی‌تر