کوثر

بیمه کوثر

1400/08/01 18:19:40
پایانی:10,029
(-3.73%)
آخرین:9,898
(-4.99%)

تعداد معاملات:640
حجم:4.1M
ارزش معاملات:41.19B
حجم مبنا:2.59M
9,89810,938
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1550
9,700
9,898
842,68139
000
9,999
2,3001
000
10,000
4,0091
2,540,300(62%)
263(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,657,817(89%)
179(99%)
1,567,517(38%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
450,000(11%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 96,869,462 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.47سرانه فروش حقیقی: 204,939,925 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.12
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,9943,3374,5227,021-
حمایت27,0216,6934,9188,832-
حمایت18,7358,0785,3139,95131,153
P11,76211,43411,76211,762-
مقاومت113,47612,81915,58413,57331,501
مقاومت216,50316,17515,97914,692-
مقاومت318,21717,56016,37516,503-


آخرین اخبار کوثر

نمایش اخبار قدیمی‌تر