بموتو

موتوژن‌

1400/04/03 04:43:29
پایانی:55,160
(2.35%)
آخرین:55,750
(3.45%)

تعداد معاملات:491
حجم:569,388
ارزش معاملات:31.4B
حجم مبنا:272,160
51,20056,580
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1300
55,520
55,820
6,3931
1900
55,500
55,840
2,2002
1100
55,390
55,900
6,5002
569,388(100%)
140(100%)
حجمحقیقیتعداد
400,474(70%)
179(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
168,914(30%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 224,338,872 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.82سرانه فروش حقیقی: 123,408,635 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت329,80332,35036,25035,056-
حمایت235,05636,33037,55141,015-
حمایت145,40347,95038,85044,697165,750
P50,65651,93050,65650,656-
مقاومت161,00363,55072,64956,615167,570
مقاومت266,25667,53073,94860,297-
مقاومت376,60379,15075,25066,256-


آخرین اخبار بموتو

نمایش اخبار قدیمی‌تر