بموتو

موتوژن‌

1400/07/29 05:37:04
پایانی:75,240
(0.42%)
آخرین:75,690
(1.02%)

تعداد معاملات:236
حجم:130,667
ارزش معاملات:9.87B
حجم مبنا:272,160
71,18078,660
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
112,222
75,150
75,690
321
170
75,100
75,700
3262
15,000
75,040
75,710
2572
122,804(94%)
76(99%)
حجمحقیقیتعداد
113,667(87%)
117(99%)
7,863(6%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
17,000(13%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 121,575,960 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.66سرانه فروش حقیقی: 73,096,624 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
14
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
6
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت348,79347,56552,25259,396-
حمایت259,39658,78253,81666,559-
حمایت167,54366,31555,37870,984225,490
P78,14677,53278,14678,146-
مقاومت186,29385,06596,00185,309228,290
مقاومت296,89696,28297,56389,734-
مقاومت3105,043103,81599,12796,896-


آخرین اخبار بموتو

نمایش اخبار قدیمی‌تر